úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Oslava MDŽ

Relaxační pobyt
v lázních

Dětský karneval

Společenský ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Novoroční vycházka

Živý Betlém

Posezení
u adventního věnce

Štědrovečerní setkání

Předvánoční muzikoterapeutické setkání

Česko zpívá koledy

Mikulášská veselice

Rozsvěcení vánočního stromečku

Zájezd hasičů

Vánoční jarmark

Martinské oslavy

Návštěva Městského divadla v Brně

Tvoření dýňových strašidýlek

Drakiáda

Rócký Hasík

Babské hody

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

dotace

 Dotační programy:

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019:

DT1 Boj proti suchu a zadržení vody v krajině

DT 2 Následná péče o zeleň

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019

DT1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

             - Výměna vybavení v MŠ

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019

            - Podpora prodejna smíšeného zboží v obci Rudka

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020, rok 2019

           - Pořízení věcných prostředků PO

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019

D1- Podpora projektů v oblasti kultury

           - Obnova krojů- Hody v obci Rudka

Zdravé municipality JMK 2019

          -  dravá obec Rudka

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019

          - Rudka Žije

                    Akce spolufinancované Jihomoravským krajem