úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - leden 2016 – Tříkrálová sbírka

 


Je to třináct let, kdy poprvé vyšli koledníci mezi domy nejen v Rudce, ale i v okolních obcích naší domašovské farnosti. Od té doby se každý rok zastavují u dveří domů a prosí o příspěvek pro Tříkrálovou sbírku, pořádanou sdružením Charita Česká republika.
Za ty roky se leccos změnilo. Nejen že koledníků přibylo, ale díky štědrosti dárců bylo možné přispět k vybudování a provozování především rajhradského a mobilního hospice, dále domácí hospicové péče, chráněného bydlení sv. Luisy, nízkoprahového centra pro mládež, dobrovolnického centra hospice a mohlo být podpořeno mnoho dalších charitních projektů, které by také bez vašich darů nemohly existovat a dobře sloužit druhým.
Velké poděkování patří nejen koledníkům, ale i každému z vás, kteří jste otevřeli své dveře i srdce. Přes různé lži a pomluvy, které se o Tříkrálové sbírce objevují, dobré dílo roste. Díky za to Bohu i Vám.
Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti nebo chtěli vědět více příp. potřebovali pomoc ve vážné životní situaci, nebojte se zeptat. Obrátit se můžete buď přímo na oblastní Charitu v Rajhradě, nebo na Aleše Staňka, který Vám může informace zprostředkovat.
Jediné, co může udělat člověka opravdu trvale šťastným, jsou dobré mezilidské vztahy, odpuštění a projevy vzájemné pomoci. Srdečně Vám děkuji za tento Váš dobrý skutek, který nebude zapomenut. I malé dobro dokáže velké věci. Přeji nám všem, aby se nám co nejvíce dařilo být opravdu šťastní.

Aleš Staněk