úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - prosinec 2007 – živý betlém

 


V neděli 30. prosince 2007 byl v Rudce u zvoničky pod vánočním stromem živý betlém. V úvodu se Miroslav Staněk zmínil o tradici živých betlémů a o vzniku lidových koled, poté byla odehrána scénka o příchodu tří králů. Nejen děti, ale také dospělí se podívali na domácí zvířátka. Pasáčci měli ovčáckého psa a v náručí jehňátko, v ohrádce u jesliček byla jalovička, beránek a kačer, v košíku králík. Příchozí se mohli zahřát čajem a svařeným vínem. 

Umístění „Ježíška“ (Natálky Trnkové) do jesliček


Pasáčci a sborMirek Staněk jako „král Herodes“
Josef, Maria a Ježíšek

Příchod tří králů 
V novém roce 2008 pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů přejí účetní obce Jana Čermáková, místostarostka Marie Jirglová a starostka Věra Kožnarová.