úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - duben 2008 – zájezd do Oslavan

 


Na sobotu 12. dubna 2008 zajistila místostarostka obce Marie Jirglová pro členy Sboru dobrovolných hasičů v Rudce zájezd do Oslavan. Navštívili tam zámecký pivovar, ve kterém bylo možné zakoupit zde vyráběné kvasnicové pivo „Františkova Třináctka“. Po prohlídkách expozic hasičského muzea a muzea hornictví a energetiky na Rosicko-Oslavansku se přesunuli do stylové zámecké restaurace na večeři. K dobré náladě zahrál na harmoniku pan Jirgl ze Stanovišť.

Odkazy:
Historie zámku Oslavany zde 
Oslavany – turistické informace zde


chvíle před odjezdem: do Oslavan nás vezl Milan Drápal z Domašova


nádvoří oslavanského zámku


návštěva pivovaru


starosta hasičů z Rudky Miloš Kožnar v hasičském muzeu


Petr Fukan a Martin Smutný u sbírky starých elektrospotřebičů v muzeu hornictví a energetiky