úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - listopad 2006 – výročí založení hokejového oddílu

 


V sobotu 25. listopadu 2006 se v restauraci a penzionu U Němců v Domašově konalo setkání hokejistů, kteří hráli v minulosti v mužstvu HC Rudka, včetně funkcionářů, pomocníků a přátel. Hlavním iniciátorem setkání sportovců a příznivců hokeje byl Josef Šrámek (rodák z Rudky nyní žijící ve Zbraslavi) spolu se zakladatelem hokeje v Rudce Josefem Křivánkem (Rudka 72) a dále Zdeňkem Prokešem (Rudka 88), Milanem Prokešem (Rudka 101) a Milanem Němcem (Rudka 6). Tito shora jmenovaní se k přípravě setkání sešli poprvé dne 12. října 2006. Setkání bylo inzerováno v Rovnosti ve dnech 23. a 24. listopadu 2006. 
Setkání se uskutečnilo ve velkém sále restaurace a penzionu. Čelní stěna sálu za předsednickým stolem měla slavnostní ráz. Uprostřed byl umístěn nápis „HC RUDKA – 60“ ozdoben dekorací brankářské a hráčské hokejky. Po stranách byly reklamy sponzorských firem, hlavního sponzora Ing. Pavla Prokeše a pivovaru Starobrno.
V zadní části a u vchodu stála za prohlídku výstavka na připravených tablech s řadou fotografií z mnoha ročníků hokejových soutěží dospělých, dorostenců a žáků. Po prezenci všech přítomných a podpisu na další brankářskou hokejku provedl zahájení celé akce Josef Šrámek. Přivítal a pozdravil nejen sportovce a příznivce, ale i hosty a sponzory. Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých hokejistů a funkcionářů. 
Během setkání se vzpomínalo na založení a vznik oddílu ledního hokeje v Rudce v roce 1946 a na zážitky při utkáních nebo tréninku. Se svým příspěvkem v úvodu vystoupil Josef Křivánek. Popsal celou dobu i děj od založení až po největší úspěchy ledního hokeje v Rudce. Josef Šrámek podal výklad a návrh zpracování písemných podkladů potřebných na vydání kroniky ledního hokeje v Rudce. Dále vystoupili jednotliví účastníci se vzpomínkami na dění v ledním hokeji, ale i v mnoha činnostech kolem něho. V průběhu celého jednání probíhalo natáčení a fotografování v sále. 

Přítomní si navzájem sdělovali zážitky, které jim z hokejového dění nejvíce utkvěly v paměti. Vzpomínalo se na veselé i smutné zážitky. Mnoho těch, kteří sportovali a měli hokej rádi, se již tohoto setkání nemohlo účastnit. I to patří k životu. Všem zesnulým byl na domašovském hřbitově symbolicky umístěn věnec s nápisem: „HC Rudka - vzpomínáme“.

Při odchodu ze sálu si všichni vzájemně podávali ruce a přáli si hodně zdraví a štěstí v dalším životě. Z celého průběhu setkání lze vyvodit závěr: sport dává lidem radost, udržuje zdravé tělo i morálku, vede především mladé sportovce k odpovědnosti a pravému kamarádství, které často trvá až do stáří. Snaha a práce všech členů a příznivců oddílu ledního hokeje v Rudce nebyla marná.

autor fotodokumentace: František Votava (Rosice)