úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - Prosinec 2010 – Živý Betlém

 


V neděli 26.prosince 2010 se v Rudce u kapličky opět uskutečnilo představení Živého betléma. Diváci byli přivítáni krátkým projevem paní starostky Marie Jirglové, hlavního organizátora Miroslava Staňka a zpěvem koled, k němuž se většina přítomných přidala. 
Potom již následovala hraná scénka připomínající putování Panny Marie a Josefa do Betléma a narození jejich dítěte, Ježíše Krista. Nezapomnělo se ani na Tři krále, kteří se vydali za Ježíšem se svými dary, a krále Heroda, který jim chtěl jejich cestu znepříjemnit.
Výčet těch, kteří se na secvičení obou scének podíleli, postavili jesličky i ohradu pro živá zvířata, nabízeli teplý čaj, zapůjčili zvířata, a hlavně koně pro příjezd Tří králů a potěšení malých i velkých diváků by byl až příliš dlouhý. Všem patří velký dík, protože přípravě věnovali spoustu svého volného času. 
Zvláštní poděkování však určitě patří manželům Magdaleně a Radku Valovým z Domašova. V nepříjemné zimě a větru nám vyšli vstříc a jejich teprve šestitýdenní syn Josef „sehrál“ tu nejdůležitější roli - Jezulátko.
Dobrovolné příspěvky, jež putovaly do kasičky, budou použity na opravu zvoničky v naší obci. Všem dárcům rovněž děkujeme.
                                                                                                        Eva Čermáková