úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Oslava MDŽ

Relaxační pobyt
v lázních

Dětský karneval

Společenský ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Novoroční vycházka

Živý Betlém

Posezení
u adventního věnce

Štědrovečerní setkání

Předvánoční muzikoterapeutické setkání

Česko zpívá koledy

Mikulášská veselice

Rozsvěcení vánočního stromečku

Zájezd hasičů

Vánoční jarmark

Martinské oslavy

Návštěva Městského divadla v Brně

Tvoření dýňových strašidýlek

Drakiáda

Rócký Hasík

Babské hody

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

úvodní stránka

Slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách Obce Rudka.

aktuálně

OÚ Rudka– úřední hodiny od 20.4.2020
Nadále platí hygienická a bezpečnostní opatření: 
• Upřednostnění elektronického či telefonického kontaktu ¨
• Osobní kontakt je nutné domluvit telefonicky či mailem předem 
• Používat ochranné prostředky (roušky, respirátory, rukavice, desinfekce – připravena u vchodu) 
• Dodržovat odstup 2 metrů od ostatních 
• Do prostor budovy vstupujte jednotlivě

Vláda na svém jednání dne 11.5.2020 schválila a vzala na vědomí opatření MZČR v souvislosti se zdoláváním šíření nákazy COVID-19.

1.Zákaz pohybu bez ochrany úst a nosu mimo bydliště do 25.5.2020
Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkami uvedenými v opatření.

2. Zákaz pohybu bez ochrany úst a nosu od 25.5.2020 na dobu neurčitou
Všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: 
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, 
b) v prostředcích veřejné dopravy, 
c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Opět se nevztahuje na výjimky uvedené v konkrétním opatření.

3. Zákaz shromažďování nad 10 osob od 18.5.2020 do 25.5.2020 mimo výjimky uvedené v opatření.
Zakazují nebo omezují se slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

I. zakazuje:
a) pobývat na veřejně dostupných místech v počtu více než deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a mít odstup od jiných osob menší než 2 metry, 
b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;

II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše 100 osob, 
b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

4. S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. se dále zakazuje přítomnost osob v bazénech, saunách, prohlídky zámků a hradů (vnitřních prostor), provozování taxislužby a omezuje se provoz restaurací služeb stravovacích, kin, nákupních center a dalších provozoven podle podmínek konkrétního opatření.

Mimořádná opatření - jsou vyvěšena na úřední desce obce Rudka

Vloženo 12.5.2020 Očkování psů proti vzteklině 
proběhne v sobotu od 11-11.30 hod. u ou

Vloženo 12.5.2020 Obnovení bohoslužeb
bude v domašovském kostele od neděle 17.5.2020 v 8.30 hod.za dodržení zvláštních hygienických podmínek:
 v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Z důvodu dodržení rozestupů bude nutné v případě naplnění kapacity počítat s tím, že se bude muset stát i venku před kostelem. 
Na základě sdělení pana faráře je neúčast na těchto bohoslužbách povolena i od pana biskupa, proto doporučujeme , zvláště starším a nemocným občanům , zvážit svoji přítomnost do konce krizového stavu.

Vloženo 29.4.2020 Dobrovolnická pomoc MUNI
Více zde.

Vloženo 21.4.2020 Oznámení plicní ambulance
Plicní ambulance v Ivančicích, MUDr. Zdeněk Havlíček, bude od 21. dubna 2020 ordinovat v omezeném režimu a se zvýšenými hygienickými opatřeními.
Ordinační doba: 7,30 - 12,00 hodin.
Je nezbytné se nejprve telefonicky objednat na určitý den a hodinu. Vstup do čekárny bude umožněn pouze jednotlivě a s nasazenou ochrannou rouškou. 
Telefon: 546439529

Vloženo 16.4.2020 Úřední hodiny na MěÚ Rosice od 20.4.2020
Více zde.

Změny jízdních řádů IDS JMK od 10.dubna 2020
Jízdní řády naleznete ke stažení zde.

Změna na lince 401 
Od 15. 4. 2020 do 12. 12. 2020 bude upraven provoz linek 401 v Brně následujícím způsobem:
Linka 401 – expresní spoje do/ze zastávky Brno, Osová pojedou mezi zastávkami Brno, Pod nemocnicí a Brno, Osová (u tramvaje) obousměrně ul. Osová a Okrouhlá a dále prodlouženy ul. Vltavská a Labská až do smyčky Brno, Labská. Zastávku Brno, Osová (u tramvaje) ve směru Labská obslouží na dočasně zřízené zastávce v protisměru.

Prosíme občany ,
zvláště v dnešní době, kteří uklízí doma a kolem svých domů, aby byli ohleduplní ke svým spoluobčanům , obci , ale i životnímu prostředí , aby nevyhazovali odpad na obecní pozemky, nesypali popel a posekanou trávu za zahrady,
ale aby to ukládali do nádob k tomu určených. Dále prosíme, abyste všechen drobný materiál - trávu, piliny, drobné kůrky a jiný rozložitelný materiál dávali pouze do kontejneru a nesypali to na hromadu mezi větve u kontejneru , kam nepatří ani pařezy ze stromů a při odjezdu se podívali za sebe, jestli tam nezůstal nepořádek , popřípadě to naházejte zpět do kontejneru.
Děkujeme 

Informace k evidenci psů
Více zde.

Stanovisko MV totožnost a povinnosti
Více zde.

Návrh jízdních řádů platných od 15.12.2019
v příloze najdete jízdní řády linek 401, 402 a 410 s platností od 15.12.2019 (celostátní změnový termín jízdních řádů). K tomuto datu dojde na žádost některých občanů k zavedení expresních spojů linky 401 ve špičkách pracovních dní, které budou vedeny mezi Kývalkou a Brnem po dálnici.
Linka 401 tak bude po výjezdu z D1 ve směru od Ostrovačic vedena ve špičkách pracovních dní v Brně do zastávek Pod nemocnicí a Osová, stejně jako tomu bylo před 10-ti lety v době uzavírky Bosonoh. Mimo špičky pracovních dní bude vedena po své standardní trase a bude provázána s linkou 402. 
Více zde - 401, 402, 410

naučná stezka

dotacerozpočty

profil zadavatele

Zdravý Jihomoravský kraj

náš partner

MAS Brána Brněnska

krizport

bezpečnostní desatero

kalendář

dnes má svátek

návštěvník číslo