úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

úvodní stránka

Slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách Obce Rudka.

aktuálně

V sobotu 24. srpna se uskuteční cyklovýlet Okolo Bobravy. Začátek akce je ve 13 hodin u obecního úřadu. Cílem je mlýn v Radosticích, kde bude probíhat akce Pohádkový mlýn spojená s poslechem country kapely. Masky jsou vítány. Občané, kteří se chystají přijet vlastními vozidly, je zaparkují u sběrného dvora asi 600 metrů od mlýna. Příjezd autem až na místo není možný. 

21.8.2019 Výběrové řízení
Více zde
Více zde

21.8.2019 Noční prohlídka zámku Rosice
Více zde

Podrobnosti zde

Pozvánka na Pohádkový mlýn v Radosticích
Jednou za rok, v dožínkovém čase, se na mlýně dějí věci! Za zvuku hudby z mlýnských vod vylézá vodník, třeba vás vezme na hladinu rybníka, u ohně tančí bytosti roztodivné, pocestný převádí své divoké koně a mlynář - tak ten u náhonu čepuje pivo! Bobrava nám našeptává, že od pramene přijedou i hosté z Rudky. A kdo ví co ještě?!
Celnar a kamarádi zahrají nám k tomu rádi a ovečky ty zabékají. I vy přiveďte bytosti, co se skrývají u vás doma!
Staří, mladí, přijďte všichni.
Této akce se zúčastníme v rámci akce Na kole kolem Bobravy...
Více zde

Vloženo 14.8.2019 Oznámení lékařky
Lékařka pro děti a dorost v Říčanech dr. Martinčeková oznamuje, že neordinuje od 19.8. do 30.8. z důvodu dovolené. Zastupovat bude dr. Špačková v Zastávce od 7.30. do 11 hod. Dále upozorňujeme na změnu ordinačních hodin od 1.září. Žádáme rodiče dětí, aby věnovali pozornost této změně a dodržovali ordinační dobu. Děkujeme.

Vloženo 14.8.2019 Nabídka práce prodavačky
Více zde

Vloženo 14.8.2019 Prohlídka zámku Rosice
Více zde

Vloženo 29.7.20196 Opatření k hospodárnému nakládání s vodou
Z důvodu sníženého množství podzemních vod vydal vodoprávní úřad zákaz napouštění bazénů, mytí automobilů a zavlažování a zalévání travnatých ploch - vloženo na stránkách obce 2.6. - informace vodoprávního úřadu - z důvodu neuposlechnutí vyvěšujeme znovu a žádáme o dodržení těchto pokynů, věříme, že nám nám nedostatek vody není lhostejný
Více zde

Výstraha ČHMÚ - nebezpečí vzniku požárů
V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou. 

Výzva předsedy PS pro životní prostředí a zemědělství
na počátku léta bychom Vás rádi oslovili s výzvou na omezení počtu sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách. Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho, bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat. 
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala. 
Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě. 
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě. 
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých finanční prostředky. 

Vloženo 20.6.2019 Informační balíček pro případ přirozené povodně
V souvislosti s vydatnými dešti v předešlých dnech informuje HZS JmK občany, že v případě přirozených / přívalových / povodní najde občan základní informace o žádoucím postupu chování před / při / po povodních v informačním balíčku.
Více zde

Z důvodu vypuštění rybníka, který slouží jako zásobárna vody v případě požáru, nám bylo doporučeno ponechat vodu ve vodní nádrži, tudíž nedošlo k jejímu vyčištění a kvalita vody není zajištěna . Koupání v této vodě nedoporučujeme .
Děkujeme za pochopení

Vloženo 2.6.2019 Informace vodoprávního úřadu OOP
Více zde

Vloženo 21.5.2019 Leták kuřice
Více zde

Vloženo 11.4.2019 Změny ve vydávání cestovních a a občanských průkazů od 1.7.2018
Více zde a zde.

Kdo z občanů má zájem o samovýrobu dřeva včetně úklidu větví v mladém lese za školkou, ať se přihlásí na místním obecním úřadě. Práce musí být provedeny do konce dubna 2019.

Vloženo 4.2.2019 Plicní ambulance v Ivančicích
MUDr. Zdeněk Havlíček, ordinuje od 5.2.2019 v pondělí až v pátek od 7,30 do 13,00 hodin, v pátek někdy do 12,00 hodin (nutno volat).

naučná stezka

dotace

rozpočty

profil zadavatele

Zdravý Jihomoravský kraj

náš partner

MAS Brána Brněnska

krizport

kalendář

dnes má svátek

návštěvník číslo