úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

společenská kronika – červen 2017 - Neklapil Pavel

 


Dne 16.6.2017 oslavil 60. narozeniny pan Pavel Neklapil. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a ještě hodně tvůrčích úspěchů mu jménem obecního zastupitelstva popřála paní starostka Marie Jirglová a Jarka Trnková.