úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

společenská kronika – červen 2017 - Křížová Květoslava

 


Dne 30.6.2017 oslavila své 85 narozeniny paní Květoslava Křížová. Ke krásnému životnímu jubileu jí přišla jménem obecního zastupitelstva popřát paní starostka Marie Jirglová a Jarka Trnková všechno nejlepší, pevné zdraví, životní pohodu a ještě spoustu krásných dní.