Červenec 2022 – Setkání seniorů

V pátek 29.července jsme zorganizovali společné posezení seniorů. Sešlo se nás 35. Popovídali jsme si, zazpívali při harmonice pana Jirgla. Paní starostka nás informovala o úpravách prováděných v obci. Dobře jsme se bavili, byli jsme spokojeni, o čemž svědčí i to, že jsme se rozcházeli dost pozdě. Setkání by mělo pravidelně pokračovat od září.

Ludmila Šrámková