Květen 2023 – Společný výlet dětí z MŠ a seniorů

Děti z mateřské školy a místní senioři se vydali na společný výlet do Bystřice nad Pernštejnem, kde navštívili zábavní a poznávací Eden centrum. Prohlédli si Horáckou vesničku, kovárnu, jezdectví, mlýn, zookoutek, farmu, včelařství, bylinkářství, ekopavilon. V Panském bydlení poznávali, jak se tam dříve žilo, vyzkoušeli si psaní husím brkem. V expozici Příběh půdy zejména děti nejvíce zaujalo ,, krtkovitě “, ve kterém si hrály, prolézaly, klouzaly se. Velkým zážitkem pro děti bylo vlastní krmení zvířátek a setkání s až ,, drzými “ kozičkami.
Společně jsme poobědvali v místní restauraci a v Lékárně si zakoupili suvenýr.
I když počasí bylo chladnější a sluníčko nesvítilo, tak jsme si společný výlet všichni užili.
Poděkování patří paní Jarce V., která společně s dětmi až do konce setrvala u veškerých prohlídek a dále panu Josefu F., který ze své praxe a zkušeností upozorňoval pořadatele na jejich některé nepřesné informace týkajících se oblasti zemědělství.
Děkuji také všem seniorům a Obci Rudka za spoluúčast na tomto výletě a těším se společně s dětmi a zaměstnanci na další společné akce.

Ivana Skřivánková