Srpen 2022 – Loučení s prázdninami

30. srpna již konec prázdnin klepal na dveře, a tak mateřská škola společně s obecním úřadem uspořádali v tento den pro děti, rodiče a veřejnost zábavné odpoledne ,,Loučení s prázdninami“.
Na jednotlivých stanovištích se plnily zábavné aktivity, které byly ohodnoceny otiskem razítka do karty každého účastníka.
Na stanovišti Doprava se sděloval a předváděl dopravní prostředek, kterým se o prázdninách cestovalo, zdolávala se na koloběžce nebo odrážedle překážková dráha a cvičením se protáhlo tělo po dlouhé cestě. U Moře se lovily rybičky, ,, potápělo se“ a ,,plavalo “. V ZOO se poznávala zvířátka, houpalo se na laně a prolézalo zavěšenými obručemi. Na Výletě se stavěl z kostek hrad, skládal parník z papíru a zpívala píseň Sláva, nazdar výletu. V Restauraci se podle čichu poznávaly suroviny, kreslilo se oblíbené jídlo a vytvářely z přírodnin koláže jídla. Na Táboře se skákalo v pytli, poznávaly se zvuky podle sluchu a předměty podle hmatu.
Za získání všech razítek na kartě byla vydána odměna – párek v rohlíku a cukrová vata.
Nechybělo zde malování na obličej, skákací hrad, bohatá tombola, výborné občerstvení, krásná výstavka kreseb a koláží vytvořených účastníky.
Loučení sice bývá smutné, ale myslím si, že tohle prázdninové loučení jsme si všichni s radostí užili, a na podobné akci se opět rádi sejdeme.

Děkuji všem, kdo přiložil ruku k dílu při pořádání tohoto odpoledne.

Ivana Skřivánková