Veselé dýňování

Dýně, dýně, dýně,… Jak je vyřezat, jak budou vypadat, jaké oči budou mít, budou veselé, smutné, strašidelné, zubaté? To vše řešily děti se svými rodiči
na Veselém dýňování v místní hospůdce. Nejenže se zde vyřezávaly dýně, ale děti prolézaly provázkovou pavučinou, měly za úkol nakrmit pavouka, postavit dýňovou věž, složit rozstříhané obrázky, vytvořit dýni z mačkaných papírků.
Nechybělo zde bohaté občerstvení a ochutnávka zdravých pomazánek s hádankou určení jejich ingrediencí pro dospělé, kteří získali za správné řešení sladkou odměnu.
Po vytvoření různorodých dýní a společném focení si každý své dílo odnesl domů.
Tato společná akce mateřské školy a Obce Rudka se jistě vydařila, protože si ji užívaly všichni přítomní – děti, rodiče i senioři, a proto se těšíme na další, které budeme společně pořádat.

Ivana Skřivánková