Vítání ptačího zpěvu

se konalo ve čtvrtek 2.května dopoledne, kdy se vydaly děti z mateřské školy na neobvyklou vycházku přírodou. Pozvání přijala paní starostka, pan Sova s Dášou a Ing. Ivo Hertl, Ph.D., který nás všechny provedl ptačí říší. Po cestě jsme se seznamovali, určovali a poznávali různé druhy ptáků, naslouchali jejich zpěvu, povídali si o nich i o jejich ochraně, seznamovali se s jejich hnízděním. Pták roku 2024 je Rehek domácí, kterého jsme také pozorovali.
Na konci vycházky děti zazpívaly a zatančily na písničku Čížečku, čížečku.