zastupitelstvo obce - 2014 - 2018

 

 

starostka
Marie Jirglová

místostarosta
Ing. Josef Fukan

 členové zastupitelstva
Miroslav Čermák

Vratislav Jirgl
Jan Kožnar
Miloš Kožnar
Monika Lukašíková