Dotační programy 2020

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020:

DT 2 Následná péče o zeleň

-Péče o stromy

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020

– Podpora prodejny

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020

– Relaxační prostor u Bobravy

                    Akce spolufinancované Jihomoravským krajem