Jihomoravský kraj – dotační programy 2021

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021:

  • Oprava místní komunikace

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021:

  • Podpora prodejny v obci Rudka

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021:

  • Péče o zeleň

Podpora památek místního významu v v Jihomoravském kraji :

  • Oprava místních památek

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí:

  • Dědina, všichni jedna rodina

Akce spolufinancované Jihomoravským krajem