Důležité odkazy

Portál veřejné správy ČR: www.portal.gov.cz
Elektronický portál územních samospráv:
 www.epusa.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz  
Města a obce ČR: www.mestaobce.cz

Jízdní řády: www.jizdnirady.atlas.cz
IDS JMK: https://www.kordis-jmk.cz/  
Telefonní seznam: https://www.zlatestranky.cz/
Poštovní směrovací čísla: www.psc.cz/index.php  
Katastr nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/  
Zákony a právní normy:
 www.sbirka.cz
Mapy:
 www.mapy.cz  
Geoportál Zeměměřického úřadu – mapové služby: https://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/ 
Geoportál Zeměměřického úřadu – archivní mapy:
 https://archivnimapy.cuzk.cz/
Česká správa sociálního zabezpečení:
 https://www.cssz.cz/cz/novinky/ 
Úřad práce Brno-venkov – hledání volných míst:
 https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno
Český hydrometeorologický ústav – předpověď počasí pro JmK:
 https://www.chmu.cz/meteo/om/cr/pre_B.html

Město Rosice: www.rosice.cz  
Obec Domašov: 
https://obec.domasov.net/
Obec Javůrek: 
www.obecjavurek.cz
Obec Litostrov: 
www.litostrov.cz
Obec Říčky:
 www.obec-ricky.cz
Obec Říčany:
 www.ricanyubrna.cz  
Obec Ostrovačice:
 www.ostrovacice.eu  
Obec Zbraslav: www.zbraslavubrna.cz  

  MŠ Rudka: https://www.materskeskolky.cz/nskolka.php?mesto=Rudka&ide=1529&akce
  ZŠ Domašov:
 www.skola.domasov.info
  ZŠ Ostrovačice: www.zsostrovacice.cz
  Domašovská farnost:
 www.domasov.info/farnost.html

odkazy na obec Rudka:
Úřady s působností pro obec Rudka:
 https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=obec&kod=583804
Rudka na portálu Hrady.CZ: https://www.hrady.cz/?OID=2666
Rudka na portálu Turistika: https://www.turistika.cz/lok/lokality_detail.php?cl=12543

… nezaměňovat s Rudkou, která je místní částí města Kunštát:

https://www.stripky.cz/volno/vylety/rudka.html

https://www.kunstat-mesto.cz/text/cz/rudka.aspx
https://www.alena.ilcik.cz/02kunstat.php

https://www.soubce.cz/comenius/19.htm