Jihomoravský kraj – dotační programy 2023

Akce spolufinancované Jihomoravským krajem v roce 2023

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2023

  • Podpora prodejny

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023

  • Oprava víceúčelové budovy

Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023

  • Následná péče o zeleň

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

  • Podpora vesnické pospolitosti