Nákup věcných prostředků požární ochrany

Nákup věcných prostředků požární ochrany“ pro JSDH Rudka v roce 2016 byl podpořen z Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016