Dotační programy 2019

Dotační programy:

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019:

DT1 Boj proti suchu a zadržení vody v krajině

DT 2 Následná péče o zeleň

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019

DT1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

             – Výměna vybavení v MŠ

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019

– Podpora prodejna smíšeného zboží v obci Rudka

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020, rok 2019

– Pořízení věcných prostředků PO

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019

D1- Podpora projektů v oblasti kultury

           – Obnova krojů- Hody v obci Rudka

Zdravé municipality JMK 2019

–  dravá obec Rudka

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019

– Rudka Žije

                    Akce spolufinancované Jihomoravským krajem