Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Dýňování a stezka strašidel 24.10.2021 ZDE

Lékařka pro děti a dorost dr. Miriam Tremlová nebude ordinovat v pátek 22.října.
Akutní případy ošetří  po předchozím telefonické objednání dr. Stránská v Zastávce.

ŘÍČANSKÝ BĚH ve čtvrtek 28. října 2021 ZDE

Obecní úřad Rudka vás zve – SVĚTÁCI 10. 12. 2021 ZDE

NENECHTE SI UJÍT!!!! PŘIJEĎTE DO ŘÍČAN NA RADKA JAROŠE!!!

3. prosince 2021 zavedou nedohledně četné expedice horolezce Radka Jaroše i do Říčan, kde stane na vrcholu našeho pódia, aby nám povykládal o Koruně Himálaje.
Radek Jaroš je nejúspěšnější český himálajský profesionální horolezec. Specialista na expedice v malém počtu členů. Výstupy absolvuje výhradně bez použití kyslíkového přístroje a pomoci výškových nosičů. V roce 2014 Radek úspěšně vystoupil na poslední, čtrnáctou osmitisícovku – K2 a zapsal se do síně slávy světového horolezectví. Stal se prvním Čechem a teprve 15. člověkem na světě, který tímto způsobem získal Korunu Himálaje.
Cena vstupného: 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě

Vstupenky k zakoupení na: https://www.smsticket.cz/ a na pokladně OÚ Říčany

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
v obci Rudka ZDE

Informace o omezení dopravy a přemístění autobusových zastávek ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.