Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Noc kostelů
2.6.2023 ZDE

Srdečně Vás zveme
na Zábavné odpoledne
v sobotu 3.6.2023 od 15. hod. ZDE

MUDr. Hana Pokorná PL Zbraslav oznamuje: v pátek 2.6.2023 NEORDINUJEME.z důvodu ŠKOLENÍ. Zástup MUDr. Eva Dřínková, Velká Bíteš, pozn. plánovaná letní dovolená od 29.6. do 15.7.2023

MěÚ Rosice – volná místa
Více ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Den otevřených stájí
17.6.2023 ZDE

Muzeum hraček ZDE

Na Kopečku před Smutnými je nově umístěn kontejner na plast a papír.

Róčtí ochotníci
Vás srdečně zvou na představení
Saxana z Rudky ZDE

Kominictví Gašpar
Tišnovská 356, 595 01 Velká Bíteš
Kominictví Tomáš Gašpar provádí povinné kontroly a čištění komínů, frézování, vložkování a veškeré opravy. Pro objednání nás kontaktujte na tel. čísle 731 122 615.

Nabídka kamerového systému
Více ZDE

Krátkodobá psychologická podpora
– Modrá linka Rudka ZDE

Poplatky na rok 2023
– poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 600,–Kč na poplatníka, nebo vlastníka nemovité věci.
– poplatek za psa  ve výši 100,– Kč

Splatnost poplatků je nejpozději 30. dubna 2023.
Uhrazeno může být na číslo účtu obce: 30429641/0100 KB, VS: číslo popisné, nebo v úředních hodinách na oú.
Pokud žádá poplatník o osvobození od poplatku, musí požádat písemně ve stejném termínu.

Mapový portál MAPOTIP
potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Rudka vypadala v minulosti? K tomu všemu stačí kliknutí do mapové ho portálu v menu ve složce – Naše obec.
Portál je zpřístupněn v základní verzi, postupně tam budou dodávány údaje z pasportů: vodovod, kanalizace, komunikace, osvětlení, rozhlas a jiné…

Výlety 2023 ZDE

Nová zelená úsporám Light
pro nízkopříjmové domácnosti ZDE a ZDE

Schválené ceny vodného a stočného
od 1.1.2023 – 31.12.2023 ZDE

Změny jízdních řádů linek 401, 402 a 410
s platností od 11.12.2022 ZDE a ZDE a ZDE

Ořez dřevin ZDE a ZDE

Seřízení oken a dveří ZDE

Vážení občané, společnost CUP Kominictví, které provádí čištění v naší obci, připomíná, že z důvodu bezpečnosti je potřeba pravidelně kontrolovat a čistit spalinové cesty profesionálním kominíkem. Tato povinnost se týká nejen komínů pro tuhá paliva, ale také pro plynové spotřebiče. ZDE
Pokud jste ještě letos nenechali čistit své komíny, domluvte si co nejdříve termín na telefonu 770 181 600, nebo na www.kominici.cz/cisteni.

nePINdej! ZDE

Informace pro vlastníky psů ZDE

Oznámení změny banky DSO Domašovsko ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.