Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Lékařka pro děti a dorost dr. Miriam Tremlová nebude ordinovat v týdnu od 16.5. do 20.5. V ordinaci bude přítomna sestra. Akutní případy ošetří dr. Stránská v Zastávce.

Středisko doporučené hiporehabilitace Jitky Bednářové Smíšková a jezdecký spolek HOBIT Domašov vás zve na Den dětí, Den koní a Den otevřených dveří „ jak to mohlo být ve středověkuZDE

V programu uvidíte
– canisterapii
– ukázky z činnosti jak se zdravými tak postiženými dětmi i dospělými
– různá plemena koní a pony různého stáří (i hříbátko)
– doprovodná vystoupení

K poslechu i tanci hraje Barbars Bards a Stella Betula. Občerstvení  zajištěno

Revize a kontroly se uskuteční 3.6.2022 ZDE

Nabídka práce – novinář/novinářka ZDE

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ZDE a ZDE

Přijmeme řidičky/řidiče ZDE

Informace pro vlastníky psů ZDE

Oznámení změny banky DSO Domašovsko ZDE

OÚ v Rudce oznamuje občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu byl vyhláškou 1/2021 zvýšen z původních 500 Kč na 600 Kč. Tento poplatek se platí za občana, případně za nemovitost.
Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč.
Poplatky je možné platit převodem na účet č. 30429641/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo v kanceláři obecního úřad v pátek 18.2.2022 od 15 – 17 hodin.
Poplatky je nutno zaplatit do 30.4.2022.

Žádost o osvobození od poplatku ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.