Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

V sobotu 20. srpna 2022
Den obce Rudka
spojený s otevřením hospůdky ZDE

Rozloučení s prázdninami
27.8.2022 ZDE

Lékařka pro děti a dorost dr. Miriam Tremlová nebude ordinovat od 8.8. do 19.8. Akutní případy ošetří dr. Stránská v Zastávce po předchozím telefonickém objednání.

Provoz pošty Partner Domašov 1.8.2022-5.8.2022 a 22.8.2022-26.8.2022
po 1.8. 15-18
út 2.8. 9-12
st 3.8. 9-12
čt 4.8. 15-18
pá 5.8. 9-12
8.8.-19.8. beze změny
po 22.8. 15-18
út 23.8. 9-12
st 24.8. 9-12
čt 25.8. 15-18
pá 26.8. 9-12

Nedostatek vody – zákaz velkých odběrů ZDE

Informace pro vlastníky psů ZDE

Oznámení změny banky DSO Domašovsko ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.