Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Vážení občané,
z důvodu snižování rizika šíření nákazy koronavirem a snížení rizika úplného uzavření úřadu Vás žádáme o objednání se předem na přesný čas. Dále stále platí upřednostnění elektronického či telefonického vyřízení neodkladných záležitostí.

Telefon 602 740 798,
mail: starosta@obec-rudka.cz

Vloženo 12.5.2021 Povinné očkování psů a koček
V naší obci proběhne v sobotu 15.5.2021 od 11-11.30 hod. u OU. Cena je 80,- Kč.

Zastupitelstvo obce Rudka rozhodlo o pořízení nového územního plánu naší obce, jako zásadního dokumentu rozvoje obce na další desetiletí. Velmi stojíme o to, abyste se aktivně zapojili do jeho tvorby. Potřebujeme znát Vaše názory, požadavky, místa, kde chcete stavět, kudy potřebujete chodit, jezdit a místa, která máte v krajině rádi.
Jsme teprve na začátku tvorby územního plánu, ve stádiu tzv. „zadání“. O všech dalších krocích při jeho tvorbě Vás budeme vždy včas informovat.
Svoje připomínky podávejte na obecní úřad písemně do schránky nebo e-mailem, do konce měsíce května.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v pátek 14.5.2021 ZDE

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZDE

Výběrové řízení – strážník Městské policie Rosice ZDE

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.

Informace k evidenci psů
Více zde.