Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Vážení občané,
z důvodu snižování rizika šíření nákazy koronavirem a snížení rizika úplného uzavření úřadu Vás žádáme o objednání se předem na přesný čas. Dále stále platí upřednostnění elektronického či telefonického vyřízení neodkladných záležitostí.

Telefon 602 740 798,
mail: starosta@obec-rudka.cz

Zájemci o očkování proti Covidu 70+
Více ZDE

Úřední hodiny na MěÚ v Rosicích
Více ZDE

Výjimka pro mimořádné opatření od 1.3.2021
okresy Brno -venkov a Brno – město jsou pro toto opatření sloučeny do jednoho okresu
Formuláře ZDE a ZDE

Očkování osob starších 80ti let proti COVID 19 začne v nemocnici Ivančice v pondělí 15.2.2021 od 12.00 h.

Registrace na vládním portále bude možná od 12.2.2021 od 12.00 h.

Očkovaní bude probíhat v areálu nemocnice, v hlavní budově, v časech PO a ST 12.00 -16.00 h., a UT, ČT a PÁ 08.00-12.00 h.

Obecní úřad Rudka oznamuje, že 
výše poplatku za svoz odpadu za poplatníka, rekreační stavbu nebo neobydlenou stavbu v katastru obce je 500,- Kč.

Výše poplatku  za psa je 100,- Kč.

Poplatky uhraďte raději z epidemiologických důvodů převodem na běžný účet:
číslo b.ú. obce:  30429641/0100
VS:   číslo domu

Poplatky je nutno zaplatit do 30. dubna 2021.

Děkujeme.

Sčítání lidu , domů a bytů v roce 2021 ZDE

Upozornění OÚ Domašov
Odpadové nádoby v Domašově jsou určeny výhradně pro občany obce Domašov. Občané jiných obcí se uložením odpadu do těchto nádob dopouštějí přestupku proti zákonu o odpadech, který jasně stanovuje, že odpad se musí likvidovat v místě, kde vznikl.
Odložením odpadu volně na zem, i v blízkosti kontejnerů, se dopouštíte trestného činu založení černé skládky a tento se může pokutovat až do výše 50.000 Kč.

Starosta obce Domašov

Prodej vynesených a ročních slepic ZDE

Leták přihlášení 80+ k očkování proti COVID 19 ZDE

Možnost bezplatného antigenního otestování na Covid-19 prodlužujeme o další týden ZDE

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ 15.2.2021 ZDE

Výsledky Tříkrálové sbírky a poděkování ZDE

Živnostenský úřad MěÚ Rosice je pro nemoc od 19.01.2021 uzavřen. Písemnosti můžete zanechat na podatelně MěÚ Rosice, Žerotínovo nám. 1, Rosice (jižní křídlo zámku).

Informace finančního úřadu ZDE. Daň z nemovitosti ZDE

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero ZDE

Vloženo 14.10.2020
Úřední hodiny MěÚ Rosice
Více ZDE:

Vloženo 14.10.2020
Oznámení FU
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.
Leták ZDE a vzorová žádost ZDE.

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.

Informace k evidenci psů
Více zde.