Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Městský úřad Rosice oznamuje, že provoz odboru stavební úřad bude z technických důvodů ve středu dne 28.02.2024 omezen. Odbor stavební úřad bude otevřen pouze pro přijímání podání.

Ordinace MUDr. Svobodové oznamuje
Od 4.3.- 8.3.2024 bude MUDr. Svobodová nepřítomna. Zastupuje MUDr. Valtrová po předchozím objednání.
Sestra Šmegr BUDE přítomna v ordinaci v běžných ordinačních hodinách.

Nadační fond Josefa Hycla nabízí oční vyšetření v Brně i s dopravou zcela zdarma všem seniorům starším 65 let.
Pokud jste již dlouho nebyli u očního a máte pocit, že špatně vidíte, stačí se objednat na telefonním čísle 517 076 800.
Nadační fond zajistí dopravu i vyšetření zcela zdarma: v dohodnutém termínu vás řidič vyzvedne v naší obci, odveze vás k očnímu lékaři do Brna a poté vás zase přiveze zpět do obce. 
Bližší informace o projektu medbus poskytneme na obecním úřadě nebo na www.medbus.cz.

Poplatky
OÚ v Rudce oznamuje občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu byl vyhláškou 1/2023 zvýšen z původních 600 Kč na 700 Kč.
Tento poplatek se platí za občana, případně za nemovitost.
Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč.
Poplatky je možné platit převodem na účet č. 30429641/0100, variabilní symbol je číslo popisné; nebo v kanceláři obecního úřadu ve středu 21.2.2024 9-11 hodin a 15-17 hodin.
Poplatky je nutno zaplatit do 30.4.2024.

Letošní dobrosrdečný výtěžek Tříkrálové sbírky 6 414 931 Kč překonal všechna očekávání ZDE

Kuřice ZDE

Obecní knihovna v Domašově otevírá další kurz
Virtuální univerzitu třetího věku ZDE a ZDE

Tříkrálová sbírka
– Výčetkový list – zápisy k jednotlivým pokladničkám ZDE

Kalkulace ceny vodného a stočného
na období od 01.01.2024 – 31.12.2024 ZDE

Schválený rozpočet DSO Domašovsko je vyvěšen na www stránkách DSO Domašovsko a nahlédnout do schváleného rozpočtu a schváleného SVR na roky 2025-2026 v listinné formě je možno v kanceláři předsedy DSO v Domašově.

Varování Policie ČR ZDE

Infolinka k dani z nemovitých věcí
na rok 2024 ZDE a ZDE

Mapový portál MAPOTIP
potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Rudka vypadala v minulosti? K tomu všemu stačí kliknutí do mapové ho portálu v menu ve složce – Naše obec.
Portál je zpřístupněn v základní verzi, postupně tam budou dodávány údaje z pasportů: vodovod, kanalizace, komunikace, osvětlení, rozhlas a jiné…

Nová zelená úsporám Light
pro nízkopříjmové domácnosti ZDE a ZDE

Schválené ceny vodného a stočného
od 1.1.2023 – 31.12.2023 ZDE

Změny jízdních řádů linek 401, 402 a 410
s platností od 11.12.2022 ZDE a ZDE a ZDE

Ořez dřevin ZDE a ZDE

Seřízení oken a dveří ZDE

Informace pro vlastníky psů ZDE

Oznámení změny banky DSO Domašovsko ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.