Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

MUDr. Markéta Valtrová nebude ordinovat z důvodu dovolené od 27.6.2022 – 15.7.2022
Zástup pro akutní případy bude v ordinaci MUDr. Aleny Svobodové, v týdnu od 27.6.-1.7. MUDr. Alena Svobodová, od 
4.7. – 15. 7. 2022 MUDr. Zdeňka Švehlíková. 

Lékařka pro děti a dorost dr. Miriam Tremlová nebude ordinovat z důvodu dovolené od 11.7. do 22.7. Akutní případy ošetří dr. Stránská v Zastávce po telefonické domluvě.
Prosíme rodiče, aby si včas zajistili  veškeré lékařské potvrzení. Zastupující lékař potvrzení nevydá.

MUDr. Hana Pokorná, PL Zbraslav oznamuje :
od 4.7. do 20.7. (včetně ) dovolená, zástup MUDr. Eva Dřínková, Velké Bíteš, tel: 727 912 628

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Domašov. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 18.07.2022 – 22.7.2022 z provozních důvodů.

Upravená otevírací doba provozovny:

Den v týdnu Standardní HpV / Původní HpV Dočasné HpV / Upravené HpV
18.7.2022 7:30-12:00   15:00-18:00 15:00-18:00
19.7.2022 8:00-12:00 9:00-12:00
20.7.2022 8:00-12:00 9:00-12:00
21.7.2022 7:30-12:00   15:00-18:00 15:00-18:00
22.7.2022 8:00-12:00 9:00-12:00

Vážení odběratelé,
DSO Domašovsko kontrolou provedených plateb faktur zjistilo, že je velké množství nezaplacených faktur již po splatnosti. Upozorňujeme, že u těch co nezaplatili, dojde k ukončení dodávky pitné vody.
Po zaplacení faktury, včetně finančních postihů za ukončení a obnovení dodávky pitné vody, dojde k obnovení dodávky PV.

Tomáš Pitrocha, DSO Domašovsko

Vážení odběratelé,
DSO Domašovsko provedlo fakturaci vodného stočného za období od 1.5.2021 – 30.4.2022.
Přeplatky faktur byly u odběratelů, kteří oznámili číslo b.ú., odeslány na účet.
Přeplatky v hotovosti budou vypláceny od 6. června 2022 v kanceláři DSO Domašovsko v úřední dny (po. + stř.) od 9,00 – 16,00 hodin.
Současně Vás žádáme o sdělení čísla b.ú. k vrácení přeplatku na b.ú.

Tomáš Pitrocha, DSO Domašovsko

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 ZDE a ZDE

Informace pro vlastníky psů ZDE

Oznámení změny banky DSO Domašovsko ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.