Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Vážení občané,
z důvodu snižování rizika šíření nákazy koronavirem a snížení rizika úplného uzavření úřadu Vás žádáme o objednání se předem na přesný čas. Dále stále platí upřednostnění elektronického či telefonického vyřízení neodkladných záležitostí.

Telefon 602 740 798,
mail: starosta@obec-rudka.cz

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero ZDE

Plicní ambulance v Ivančicích, MUDr. Zdeněk Havlíček, oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 29. a 30. října 2020.
Současně oznamuje, že po dobu trvání nouzového stavu jsou ordinační hodiny od 7,30 do 12,00 hod.
K vyšetření budou přijímány pouze akutní případy, a to zásadně po předchozím telefonickém objednání.
V nezávažných případech bude provedena pouze telefonická konzultace.
Předpis užívaných léků bude prováděn jen a pouze formou elektronického receptu na udané telefonní číslo mobilního telefonu. Takto předepsané léky lze v lékárnách vyzvednout rovněž na občanský průkaz.
Vstup do čekárny pouze jednotlivě a s rouškou.
Telefon k objednání: 546 439 529.

Vloženo 14.10.2020
Úřední hodiny MěÚ Rosice
Více ZDE:

Vloženo 14.10.2020
Oznámení FU
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.
Leták ZDE a vzorová žádost ZDE.

Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK ZDE

Výkup padaných jablek ve Velké Bíteši
Více zde.

Vloženo 29.6.2020 Policistou na zkoušku
Více zde.

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.

Informace k evidenci psů
Více zde.