Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Od středy 23.9. do pátku 25.9. 2020 MUDr. Hana Pokorná neordinuje (školení). Ve středu a ve čtvrtek 23.9. a 24.9.2020 sestra přítomna od 7-10 hodin (odběry, injekce). Zástup MUDr. Petr Valeš, Zastávka u Brna

Mobilní svoz VOK a NO – podzim 2020 ZDE

Výkup padaných jablek ve Velké Bíteši
Více zde.

Vloženo 29.6.2020 Policistou na zkoušku
Více zde.

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.

Informace k evidenci psů
Více zde.