Vítáme Vás na internetových stránkách obce Rudka

Obrázky obce

Mudr Alena Svobodová a MUDr. Markéta Valtrová oznamují, že z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) nebudou ordinovat v pátek 22.9.2023. 

Smíšené hody v Rudce
22.-23.září 2023 ZDE

17. ročník cyklistického závodu pro amatéry
TOUR DE JAVŮREK
23. 9. 2023 ZDE

Virtuální univerzita třetího věku
26.9.2023 ZDE

Fotbal a všestranný pohyb pro děti ZDE

Podzimní rybářské závody pro děti
1.10.2023 ZDE

Město Rosice – Městský úřad Rosice – oznámení o vyhlášení výběrových řízení ZDE a ZDE a ZDE

Mobilní svozy VOK a NO – podzim 2023 ZDE

Žádost o řezání dřevin a keřů
Žádáme majitele pozemků zvláště Na kopečku a Na výpustku, ze kterých přerůstají větve stromů a keřů do silnice, o jejich okamžité odstranění na podjezdovou výšku 4m a dostatečnou šíři vozovky. Pokud nedojde k odstranění, společnost AVE nemůžeme zaručit v těchto lokalitách odvoz popelnic.

Muzeum hraček ZDE

Na Kopečku před Smutnými je nově umístěn kontejner na plast a papír.

Krátkodobá psychologická podpora
– Modrá linka Rudka ZDE

Mapový portál MAPOTIP
potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Rudka vypadala v minulosti? K tomu všemu stačí kliknutí do mapové ho portálu v menu ve složce – Naše obec.
Portál je zpřístupněn v základní verzi, postupně tam budou dodávány údaje z pasportů: vodovod, kanalizace, komunikace, osvětlení, rozhlas a jiné…

Výlety 2023 ZDE

Nová zelená úsporám Light
pro nízkopříjmové domácnosti ZDE a ZDE

Schválené ceny vodného a stočného
od 1.1.2023 – 31.12.2023 ZDE

Změny jízdních řádů linek 401, 402 a 410
s platností od 11.12.2022 ZDE a ZDE a ZDE

Ořez dřevin ZDE a ZDE

Seřízení oken a dveří ZDE

Vážení občané, společnost CUP Kominictví, které provádí čištění v naší obci, připomíná, že z důvodu bezpečnosti je potřeba pravidelně kontrolovat a čistit spalinové cesty profesionálním kominíkem. Tato povinnost se týká nejen komínů pro tuhá paliva, ale také pro plynové spotřebiče. ZDE
Pokud jste ještě letos nenechali čistit své komíny, domluvte si co nejdříve termín na telefonu 770 181 600, nebo na www.kominici.cz/cisteni.

nePINdej! ZDE

Informace pro vlastníky psů ZDE

Oznámení změny banky DSO Domašovsko ZDE

Sběr použitého kuchyňského oleje a tuku
Obec Rudka na základě vyhlášky č. 210/2018 čl.1, bodu 3, §2 odst.7, rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností.

 Použitý kuchyňský olej a tuk vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do označené sběrné nádoby umístěné za Obecním úřadem – NEVYLÉVAT!


Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. 
Není určeno pro průmyslové oleje.
Černá nádoba je zřetelně označena polepem s návodem.

Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma FRITEX s.r.o
Více zde.