Zastupitelstvo obce

starostka
Marie Jirglová

místostarosta
Vratislav Jirgl

členové zastupitelstva
Jakub Čermák
Mgr. Eva Čermáková
Ing. Josef Fukan
Miloš Kožnar
Jaroslav Vězda