Jihomoravský kraj – dotační programy 2022

Akce spolufinancované Jihomoravským krajem v roce 2022

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022

  • Podpora prodejny v obci Rudka

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022

  • Akustické úpravy a vybavení obecního sálu

Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022

  • Péče o zeleň
    Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí:
  • Rudka opět žije