Protipovodňová opatření obce Rudka

Identifikační číslo: 115D312040718

Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014184

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“.

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví  a majetku občanů. Realizací projektu bude 30 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje : 1 137 221,84 Kč

Dotace EU: 796 055,28 Kč ( 7o%)

Příspěvek příjemce podpory: 341 166,56 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 6.1.2022

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí

Příjemce dotace: Obec Rudka