Červen 2022 – Společný výlet dětí z MŠ a seniorů

V krásný slunečný, doslova letní pátek 17. června se děti z mateřské školy, zaměstnanci a místní senioři vydali na společný výlet do Hodonína. Z přístaviště U jezu jsme vypluli na Pirátskou plavbu lodí po Baťově kanálu. Již před vyplouváním lodi se děti proměnily v piráty, na lodi plnily pirátské úkoly, hledaly poklad s penězi, drahokamy a sladkostmi, který si po jeho nalezení mezi sebou rozdělily a získaly Pirátské osvědčení.
Po společném obědě si senioři podebatovali nad skleničkou dobrého nápoje, děti si zakoupily malou drobnost na památku, pochutnaly si na zmrzlině, kterou jim zakoupila přítomná seniorka – za což jí ještě jednou děkujeme, zaskotačily si na hřišti, pozorovaly na hrázi řeky Moravy upouštění vody zdvihnutím stavidla a pak jsme se vydali všichni na cestu domů.
Myslím, že si tento výlet všichni účastníci dosytnosti užili a pokud to bude možné, můžeme si podobný výlet zopakovat.
Poděkování patří OÚ Rudka, který tento výlet finančně podpořil.

Ivana Skřivánková