Červenec 2021 – Prokopská slavnost

V neděli 4. července jsme si připomněli patrona naší obce Prokopskou slavností. Při té příležitosti proběhla u zvoničky slavnostní mše svatá, kterou u nás v Rudce sloužil poprvé p. farář Pavel Kafka.
Po jejím skončení sváteční den pokračoval u obecního úřadu, kde bylo připravené občerstvení a hudební doprovod pana Jirgla a Víta.
Všichni, kdo se akce zúčastnili, přispěli na opravu domašovské fary, neboť veškerý výtěžek putoval právě tam.

Eva Čermáková