Květen 2022 – Exkurze seniorů

19. května se senioři po dvou letech znovu sešli. Tentokrát v Domašově v novém kravíně . Ing. Tomáš Kříž nás provedl po celém zařízení. Viděli jsme plně automatizovaný provoz kravína , dojící zařízení, chov telat. Je to úplně jiné než jsme znali. Potom jsme v restauraci U Němců poobědvali a poseděli při harmonice p. Jirgla. Věříme, že se naše setkání bude brzy opakovat.

Ludmila Šrámková