Květen 2023 – Saxana z Rudky

Po dlouhé covidové pauze se nám už po příznivcích róckého divadla, ale i po našich veselých schůzkách stýskalo, a tak jsme se rozhodli, že nazkoušíme další představení. Půl roku jsme seděli nad scénářem, který jsme několikrát přepisovali a další půlrok zkoušeli. Zatím jsme zahráli v naší nové útulné hospůdce čtyři představení „Saxana z Rudky“ a všechna byla během krátké doby „vyprodaná“. Obecenstvo bylo naprosto skvělé a jeho neustávajícím smíchem a potleskem do nás proudila spousta energie a moc hezky se nám hrálo, za což mu děkujeme. Velkým bonusem bylo i to, že diváci mohli sedět u stolů, kde byli během vystoupení obsluhováni. Podle velmi kladných ohlasů se nám toto divadlo zřejmě nad očekávání povedlo. Dokonce jsme dostali pozvání z různých vesnic a měst. No uvidíme, zda některé přijmeme. Nejlíp se nám totiž hraje doma v Rudce. A proto jsme z důvodu velkého zájmu přidali další dvě představení 18.8. a 20.8.2023.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zejména OÚ Rudka za vybavení sálu, manželům Jirglovým, bez kterých by to nešlo, Vojtěchu Ondrejkovi, manželům Talafantovým, Danči Smutné, Dáši Kadaňkové , Ondřeji Blažkovi a Michalu Hvězdovi za technickou pomoc, Marii Jašové za fotodokumentaci a VŠEM ostatním, kteří se podíleli na přípravách a organizaci letošního divadla. Děkujeme!

Róčtí ochotníci