Mezinárodní den seniorů

je důležitou připomínkou významu naší starší generace. Je to den, kdy máme příležitost projevit lásku, úctu a vděčnost těm, kteří pro nás tolik udělali.
V naší obci jsme se rozhodli strávit společné odpoledne posezením s přáteli v neděli 1.října. A kdo se zúčastnil, určitě svého rozhodnutí nelitoval. K dobré náladě přispěli pěkným slovem a písničkou pan Vojtěch Polanský se svojí kolegyní a parta nadšených hudebníků s krásným pásmem lidových písniček. Ani děti ze školky nezůstaly pozadu, našim babičkám a dědečkům namalovaly krásné obrázky, které všechny potěšily. Spokojenost a úsměv na tváři vypovídaly o tom, že si senioři svůj svátek opravdu užili.