Srpen 2022 – Den obce

V sobotu 20. srpna se uskutečnil Den obce. Jeho hlavním bodem bylo nabídnout hostům prohlídku hospody, která byla obcí Rudka zakoupena a prošla, nebo spíše stále prochází, rekonstrukcí. Místní občané tak mohli zavzpomínat, jak to dřív v hospodě vypadalo, a srovnat minulost se současným stavem.
Stavební úpravy, zvelebování obce, divadelní představení a jiné společné akce jsme si připomněli i díky prezentaci fotografií.
Pro všechny hosty bylo připravené občerstvení, celé odpoledne a večer doprovázela hudba, ať už harmonika pana Jirgla, nebo taneční písně hudební skupiny z Velké Bíteše.
Děti odcházely s vydařenými malbami na obličej, mohly se také věnovat různým rukodělným činnostem. Jediné, co nám opravdu nepřálo, bylo počasí. Silný a docela vytrvalý déšť překazil zejména aktivity na skákacím hradě, na které se děti určitě těšily.
Jinak proběhla celá akce v příjemné atmosféře a dobrou náladu nám nepřízeň počasí rozhodně nezkazila.

Eva Čermáková