Žehnání pramene Bobravy

Již třetí rok se sešli farníci z Rosic a Domašova, aby společně poprosili za dostatek vody, u místního pramene Bobravy. Po úvodním slovu pana faráře Klímy byl tento pramen požehnán. Všichni zúčastnění si společně popovídali, zazpívali a užili si příjemné odpoledne.