Čarodějnice

Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Této tradice se ujali místní hasiči, kteří celou akci zabezpečili, za což jim patří velký dík.