Listopad 2022 – Rozsvěcení stromečku

První adventní neděli se slavnostně rozzářil vánoční stromeček i v naší vesnici. Všem příchozím požehnal jáhen Vladimír, paní starostka přidala přání klidného a pokojného adventu. Děti ze školky i základních škol nás rozveselily pásmem vánočních písní a básniček.
Potom se většina návštěvníků přesunula do hospody, kde se zahřáli čajem či svařeným vínem. Mnozí si odnesli i hezkou vánoční výhru z připravené tomboly.

Eva Čermáková