Novoroční vycházka

Již tradičně se 1. ledna vydalo několik našich občanů na vycházku, tentokrát po pěkné cestě „ K BUKU“. Společně jsme si popřáli, připili na zdraví, ale hlavně si popovídali. Vycházka byla zakončená v místní hospůdce malým občerstvením.