Setkání u adventního věnce

Ani letos v době adventní nechybělo pohodové nedělní setkání u adventního věnce s podtitulem Abychom si byli blíž. Letos se setkání uskutečnilo na druhou adventní neděli. Účast nebyla zrovna nejhojnější, ale to neměnilo nic na tom, že se setkání vydařilo. Starostka Maruška s manželem a dalšími pomocníky připravili a vyzdobili sál, připravili dobré pití a nechybělo ani malé občerstvení. Mirek Staněk si připravil povídání a vedl nás k osobní reflexi a Vojta Staněk s Martinou Řezaninovou se postarali o živé hudební doprovázení na klavír a příčnou flétnu. Nechybělo ani promítání fotek ze života v Rudce a společné zpívání adventní písničky. Ze společného setkání jsme odcházeli se vzájemným přáním, abychom zbytek adventu i Vánoce prožili s otevřeným srdcem.

Mariánka