Svátek svatého Martina

V sobotu 11.11.2023 proběhlo ve společenské místnosti obecního úřadu tvořivé dopoledne – pro děti s výrobou obrázků k sv. Martinovi a lampionků. V podvečerních hodinách jsme shlédli svatomartinský příběh tak, jak ho vidí děti. Na konec představení se všichni, dle tradice, rozdělili a obdarovali martinským rohlíčkem. Poté vyšel průvod v čele se svatým Martinem a jeho družinou na koních, děti i dospělí s lucernami a lampiony po obci. Oslava pokračovala v místní hospůdce svatomartinským posezením do pozdních hodin.
Všem, kteří tuto tradiční akci připravovali, patří velké poděkování.